Om oss

Om oss Trønderfrakt Trønderflytt

Om Trønderfrakt AS

Trønderfrakt ble stiftet 11.11.1991
Trønderflytt AS ble stiftet 11.11.2011
Trønderfrakt AS endret navn til Transportsentralen Trønderfrakt AS i 2014

Vi driver med distribusjon og flyttetransport, samt terminal og lagerhotell. Vi kan ekspedere og videresende varer. Vi har også 140 flyttecontainere for lagring av flyttegods. Containerbiler, Flyttebiler, Kranbiler, Frysebiler, Kjølebiler, Distribusjons-biler.
Terminal for omlasting og lagring av gods. Store og små trucker.

Gaffeltrucker ute og inne. Vi flytter Piano og safer. Frakt av stykkgods i Trøndelag. Vi transporterer små pakker og store kolli. Vi har muligheter for viderefrakt til hele verden.

Thermotransport : Vi har 5 biler med kjøl / frys / varme.

Har nå også frysevogntog for distribusjon av matvarer.

Daglig leder er Thor Egil Naas.

LagerContainere og flyttebokser.

Har også minilager sentralt i Trondheim/Lade

Ny Truck: Toyota Gold Edition. 2007 modell.

Nissan distribusjonsbil Thermo, åpen bil for spesielt gods, + Containerbil, Container med Thermo og 2 fordampere. Alle disse biler er nå byttet ut i nyere biler.

Anders har blitt Pensjonist og bilen er oppbrukt.

Åpen bil er borte nå. Vi har nå containerflak for transport til byggeplasser og til transport av lange eller store kolli.

Trond på terminalen har full oversikt….
Ny sjef er nå Thor Egil Naas

Old days på gamle terminalen

21 pl plasser med fryserom. Vi har også en Scania med 23 pl plasser.

Terminal nå med riktig skilt, Varebil ble klemt flat av en semitrailer og er borte…
Vår terminal er nå på Kai 53

Andrzej etter en runde med frysevarer. Denne bil har 2 fryserom og 17 pl plasser.

Fant noen foto etter noe opprydding. Old Days…

Back to top